MARI uudised

Siit saab lugeda meie lasteaia tegemistest septembrikuus!                                 

SEPTEMBER 2020 nr 171

PIKAPÄEVARÜHM: KIBUVITSAMARI

Eelinfo: pikapäevarühm oktoobris Pohlamarjas

Kuup.

Kella-

aeg

Sündmus

Koht

Vastutaja

01.09

T

11.00

TARKUSEPÄEVA MÄNGUHOMMIK

Marjapere taaskohtumine Nähkaga

lasteaia õuel

õpetajad

13.30

Personali tarkusepäeva tähistamine

saal

direktor

02.09

K

 

Liikumisõpetaja M.Laanemäe koolitusel „Liikumisteraapia“

Palamuse Lasteaed Nukitsamees

Jõgevamaa lasteaiaõpetajate ainesektsioon

03.09

N

 

 

 

 

04.09

R

 

 

 

 

07.09

E

11.00

Kirsimarjarühmas õppekäik Kunstikooli

Põltsamaa Kunstikool

rühmaõpetajad

11.00

Vaarikmarjarühmas õppekäik:Väikesed liiklejad linnas

linna tänavad

rühmaõpetajad

 

Pihlamarjarühmas tutvumine õuealaga: ohutu liulaskmine turnikal

lasteaia õu

rühmaõpetajad

 

Pohlamarjarühmas vaatlusretk: Lilled peenral

koduaed

rühmaõpetajad

 

Maasikmarjarühmas uurimisretk: Õunapuu

lasteaia õu

rühmaõpetajad

13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

Sisekoolitus õpetajalt õpetajale

 

16.00

Hoolekogu koosolek

saal

direktor

08.09

T

 

TOREDAT RAHVUSVAHELIST KIRJAOSKUSE PÄEVA!

 

 

17.00

Pohlamarjarühmas lastevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

 

09.09

K

9.15

Pihlamarjarühmas KIK-i projekti raames Endla looduskeskuse õppeprogrammi külastus

Tooma

rühmaõpetajad

 

Loodusliikumise päev Vaarikmarjarühmas

 

liikumisõpetaja

10.30

Kibuvitsamarjarühmas jalutuskäik: Sügis linnas

linnaruum

rühmaõpetajad

17.00

Maasikmarjarühmas lapsevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

10.09

N

11.30

Beebikooli kokkusaamine

saal

beebikooliõpetaja

13.00-15.00

Veebikoolitus Kas paneme „paha lapse“nurka

saal

õppealajuhataja

17.00

Vaarikmarjarühmas lastevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

11.09

R

 

 

 

 

13.09

P

 

 

RÕÕMSAT VANAVANEMATEPÄEVA!

 

 

14.09

E

11.00

Pohlamarjarühmas õppekäik koduaeda

õpetaja Kairiti koduaed

rühmaõpetajad

10.30

Vaarikmarjarühmas õppekäik: Õunu potsatab!

koduaed

rühmaõpetajad

 

Pihlamarjarühmas mängutuba: liivakastimängud

Lasteaia õu

rühmaõpetajad

11.15

Kirsimarjarühmas õppekäik raamatukokku

Põltsamaa Lasteraamatukogu

rühmaõpetajad

 

Maasikmarjarühmas uurimisretk: Pirnipuu

lasteaia õu

rühmaõpetajad

13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

13.45

Pedagoogiline nõupidamine

saal

õppealajuhataja

15.09

T

17.00

Kibuvitsamarjarühmas lastevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

 

Õpetajad M.Püvi, E.Kulp ja R.Mikk koolitusel „Üldoskuste ja valdkondadevaheliste osaoskuste lõimimine nädalaplaanides. Nädalaplaani koostamise põhimõtted“

Palamuse lasteaed Nukitsamees

Jõgevamaa lasteaiaõpetajate ainesektsioon

 

Direktor T.Kaeramaa ja liikumisõpetaja M.Laanemäe TET terviseedenduse veebikonverentsil

 

 

16.09

K

10.30

Kibuvitsamarjarühmas maailmakoristuspäeva raames uurimisretk loodusesse

Lauluväljaku mets-park

rühmaõpetajad

 

Vaarikmarjarühmas maailmakoristuspäeva prügimatk

jõeäär

 rühmaõpetajad

12.45

Töökoosolek: Laste puhkeaeg

puhketuba

Direktor, õppealajuhataja

15.00-17.00

Pohlamarjarühmas maisilabürindi külastus koos vanematega

Tore talu

rühmaõpetajad

17.00

Kirsimarjarühmas lastevanemate koosolek

saal

rühmaõpetajad

17.09

N

11.15

Pohlamarjarühmas raamatukogu külastus

Põltsamaa lasteraamatukogu

rühmaõpetajad

9.00-10.30

Direktor T.Kaeramaa valla haridusasutuste juhtide koosolekul

Põltsamaa muuseum

 

16.30

Pihlamarjarühmas lastevanemate koosolek

rühm

rühmaõpetajad

18.09

R

13.00-15.00

Veebikoolitus „Kui rühmas on keerulise käitumisega laps

saal

 

21.09

E

11.00

Kirsimararühmas õppekäik: Sügis linnas

linnaruum

rühmaõpetajad

 

Maasikmarjarühmas uurimisretk: Pihlapuu

lasteaia õu

rühmaõpetajad

 

Pihlamarjarühmas mängutuba: mudaköök

lasteaia õu

rühmaõpetajad

 

Pohlamarjarühmas maailmakoristuspäev ja sügismatk: Tere sügis!

Lillevere park

rühmaõpetajad

13.30

Infominutid personalile

saal

Direktor

 

 

õppealajuhataja

Sisekoolitus õpetajalt õpetajale.

Ümarlaud: Kuidas aidata lapsel õppida uusi oskusi ja lahendada probleeme

22.09

T

10.30

Vaarikmarjarühmas avastusretk: Sügisel on sünnipäev!

linnaruum

rühmaõpetajad

16.00

Koostöö ümarlaud-  valla hariduskomisjoni liikmed, Rajaleidja ja vanemõpetajad I.Toode, E.Järviste, S.Strandberg, õpetaja J.Pärnaste, õppealajuhataja A.Kreitsman, direktor T.Kaeramaa

saal

direktor, õppealajuhataja

23.09

K

 

Lasteaed  osaleb ÜLEEUROOPALISEL lasteaedade SPORDINÄDALAL 23.09-30.09.2020

 

liikumisõpetaja

 

Pohlamarjarühmas spordipäev

õueala

liikumisõpetaja

10.30

 

Kibuvitsamarjarühmas õppekäik: lapsed liikluses

linn

rühmaõpetajad

 

Direktor T.Kaeramaa ja vanemõpetaja I.Toode koolitusel „Mentorlus- arengut toetav koostöö.“

Tartu Ülikool

 

24.09

N

 

 

Kibuvitsamarjarühmas spordipäev

Pihlamarjarühmas minispordipäev

õueala

liikumisõpetaja

 

Vanemõpetaja I.Toode koolitusel „Mentorlus- arengut toetav koostöö.“

Tartu Ülikool

 

25.09

R

 

Maasikmarjarühmas spordipäev

õueala

liikumisõpetaaj

28.09

E

11.00

 

Maasikmarjarühmas uurimisretk: Vahtrapuu

lasteaia õu

rühmaõpetajad

 

Kirsimarjarühmas spordipäev

õueala

liikumisõpetajad

 

Pihlamarjarühmas õpiõu: Kirjud lehed vahtrapuul!

Lasteaia õu

rühmaõpetajad

11.00

Vaarikmarjarühmas mihklipäevahommik koduaias

koduaed

rühmaõpetajad

13.30

 

Infominutid personalile

saal

direktor

Sisekoolitus õpetajalt õpetajale

 

29.09

T

11.00

Ülelasteaialine lustlik ja sportlik mihklipäeva mänguhommik

lasteaia õueala

õppealajuhataja, liikumisõpetaja

30.09

K

 

Vaarikmarjarühmas spordipäev

õueala

liikumisõpetaja