MARI Uudised nr 180

JUUNI 2021

Siit saab lugeda lasteaia kuu sündmustest!

Kuup.

Kella-

aeg

Sündmus

Koht

Vastutaja

01.06

T

 

10.30

Maasikmarjarühmas lastekaitsepäeva tähistamine

Lasteaiamaja taga

Rühma meeskond

10.50

Vaarik-, Pohla-, ja Kibuvitsamarjarühmas lastekaitsepäeva tähistamine

Kultuurikeskuse õueala

rühmaõpetajad

11.40

Kirsimarjarühmas lastekaitsepäeva tähistamine

Kultuurikeskuse õueala

rühmaõpetajad

13.15

Pedagoogiline nõupidamine:

saal

õppealajuhataja

02.06

K

 

 

 

 

Õpetajad H. Miller, M. Püvi ja õppealajuhataja A. Kreitsman  veebikoolitusel: Koolieelses eas laste keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

lasteaed

Tervise Arengu Instituut

13.00-15.00

Direktor T. Kaeramaa digivaldkonna uuringu kokkuvõtte veebikoosolekul

lasteaed

 

15.00-16.00

Direktor T. Kaeramaa valla haridusjuhtide koosolekul

Põltsamaa raamatukogu

 

03.06

N

13.00-14.00

Õppealajuhataja A. Kreitsman osaleb Põltsamaa Perepesa võrgustiku veebikoosolekul

Põltsamaa

Perepesa

 

04.06

R

13.00

Atesteerimiskomisjoni koosolek

 

Lasteaia õueala

direktor

07.06

E

 

Õppealajuhataja A. Kreitsman ja õpetaja E. Pung läbi viimas veebikoolitust „Õuesõppe teoreetilised põhimõtted koos praktiliste näidetega“ eelkoolipedagoogika tudengitele

 

Tartu Ülikool

08.06

T

12.15-16.15

 

 

 

17.00

Õppealajuhataja A. Kreitsman veebikoolitusel: Psühholoogilise turvalisuse tagamine töökohal

 

Lasteaia hoolekogu koosolek

lasteaed

 

 

 

 

 

lasteaia tagaõu

 

 

TET

 

 

 

hoolekogu esimees, direktor

09.06

K

 

 

 

 

 

10.06

N

13.15-14.45

 

 

17.00

Õpetaja J. Pärnaste MATIK Innovatsioonilabori veebiseminaril

 

Uute lastevanemate lasteaiaga tutvumistund

lasteaed

 

 

lasteaia majatagune õuesõppeplats

 

 

 

õppealajuhataja

 

Õpetajaabi A. Kaeramaa tasemekoolituspäeval

 

 

11.06

R

 

Kogemusõppepäeval Rahvatraditsioonilised teadmised ja metsatarkused lasteaia tegevustes osalevad liikumisõpetaja M.  Laanemäe ja õppealajuhataja A. Kreitsman

Luua Metsanduskool

Jõgevamaa alusharidusjuhtide sektsioon

14.06

E

 

 

 

 

15.06

T

 

Liikumisõpetaja M. Laanemäe 15.-16. juunil liikumisõpetajate suvekoolis LIISU 2021

Vinni Spordi-

kompleks

Vabariiklik liikumisõpetajate ühendus

16.06

K

 

Õpetajad J. Pärnaste ja R. Mikk Jõgevamaa Tervist Edendavate Lasteaedade koolituspäeval 

 

Vaiatu Rahvamaja

 

17.06

N

 

Õpetajaabi A. Kaeramaa tasemekoolituspäeval

 

 

18.06

R

 

 

 

 

 

21.06

E

 

 

 

 

 

22.06

T

 

Lühendatud tööpäev 3 tundi:

Rühmad avatud kuni 15.00-ni

Kirsimarjarühm avatud kuni 16.00-ni

 

 

23.06

K

 

VAHVAT VÕIDUPÜHA!

 

 

24.06

N

 

RÕÕMSAT JAANIPÄEVA!

 

 

25.06

R

 

 

 

 

 

28.06

E

 

 

 

 

 

29.06

T

 

 

 

 

 

30.06

K