MARI uudised

MÄRTS 2020 NR 168

PIKAPÄEVARÜHM: KIRSIMARI

Meie lasteaias sel kuul toimuvad sündmused:

SEOSES EPIDEEMILISE VIIRUSE LEVIMISEGA JÄTAB LASTEAED ALATES 13. MÄRTSIST KUU LÕPUNI KÕIK PLANEERITUD ETTEVÕTMISED ÄRA.

Kuup.

Kella-

aeg

Sündmus

Koht

Vastutaja

02.03

E

 

EMAKEELEKUU

 

 

13.15- 13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

03.03

T

9.00

Vaarikmarjarühmas õpituba : Hammaste tervishoid

rühm

tervishoiutöötaja

 

Direktor T. Kaeramaa ja õpetaja H. Miller       3.- 4. märtsil koolitusel „Juht kui koostöise keskkonna looja  ja mentor“

Tallinna Ülikool

 

04.03

K

10.30

Maasikmarjarühmas loodusliikumine

park

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

 

Õpetaja A. Meri koolitusel „Pedagoogiline eestvedamine rühmas“

Tartu Ülikool

 

05.03

N

17.00-18.00

Õpituba lastevanematele

JUTUD SUUHÜGIEENIST

Suukooli lektor Urve Alev

saal

 

 

Õppealajuhataja A. Kreitsman ja õpetajad M. Laanemäe ja E. Pung õuesõppe konverentsil „Liigume, mängime ja õpime õues!“

Tallinn

 

06.03

R

9.30

Pihlamarjarühmas tutvustab  Ronaldi ema juuksuri ametit

rühm

rühmaõpetaja

12.45

Lasteaia sünnipäeva meeskonna koosolek

 

puhketuba

direktor

09.03

E

11.00

Kirsimarjarühmas raamatukogu külastus

Põltsamaa Raamatukogu

rühmaõpetajad

13.30- 14.30

Pihlamarjarühmas ujumisõpetuse algoskuste kursus (väljasõit 12.40)

Palamuse lasteaed Nukitsamees

liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja, rühmaõpetajad

13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

10.03

T

 

 

 

NÄITUS:

MEIE KAUNI EMAKEELE

 HEAD SÕNAD

lasteaiamaja

õppealajuhataja

11.15

Pohlamarjarühmas raamatukogu külastus

Põltsamaa Raamatukogu

rühmaõpetajad

 

12.45

Sisehindamise aruande koostamise komisjoni töökoosolek

Direktori ruum

direktor

11.03

K

10.00

Sussiteatri etendus „KURG“

pilet 2.50 eurot

saal

õppealajuhataja

12.03

N

10.30

Kirsimarjarühmas loodusliikumine

park

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

11.15

Vaarikmarjarühmas emakeelepäeva raames raamatukogu külastus

Põltsamaa Lasteraamatukogu

rühmaõpetajad

9.00

Pihlamarjarühmas lastefilmi  „Sipsik“ külastus  koos kinomaja tutvustusega

Viljandi linn

rühmaõpetajad

 

17.00

Kirsimarjarühma lastevanemate koosolek

rühmatuba

direktor

13.03

R

11.15

Kibuvitsamarjarühmas lasteraamatukogu külastus

Põltsamaa Raamatukogu

rühmaõpetajad

13.00

SINONIM müük

( õppematerjalid ja -mängud)

saal

õppealajuhataja

14.03

L

 

 

 

 

16.03

E

11.00

Pohlamarjarühmas õppekäik: Mängime teatrit

Põltsamaa Kultuurikeskus

rühmaõpetajad

 

Muusikaõpetaja M. Nisu koolitusel „Saatepillid lasteaia muusikaõppes“

Viljandi Pärimusmuusika Keskus

 

13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

13.45

SISEKOOLITUS

õppealajuhataja

17.03

T

16.30- 17.30

Kibuvitsamarjarühmas meisterdamisõhtu koos vanematega: Teatrinukud

rühm

rühmaõpetajad

18.03

K

9.00

Vaarikmarjarühmas retk: Meie lasteaiamaja

lasteaed

rühmaõpetaja

10.30

Kibuvitsamarjarühmas loodusliikumine

park

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

16.30- 17.30

Kibuvitsamarjarühmas meisterdamisõhtu koos vanematega: Teatrinukud

rühm

rühmaõpetajad

19.03

N

 

Lasteaia MARI 47. sünnipäevapidu lastele

saal

direktor

19.00

Lasteaia sünnipäevapidu personalile

Klubi §

20.03

R

 

Õpetaja E. Kulp koolitusel „ Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas“

Tartu

 

 

 

Õpetajad I. Toode, R. Mikk ja M. Püvi koolitusel „ Üldoskuste ja valdkondadevaheliste osaoskuste ja lõimimine nädalaplaanis. Nädalaplaani koostamise põhimõtted

 

Palamuse lasteaed Nukitsamees

23.03

E

11.00

Kirsi-, Pohla- ja Vaarikmarjarühmas

(suuremad lapsed) Kuressaare teatri lasteetenduse „Naksitrallid“ külastus

Pilet 9.-eurot

Põltsamaa Kultuurikeskus

rühmaõpetajad

13.30- 14.30

Pihlamarjarühmas ujumisõpetuse algoskuste kursus (väljasõit 12.40)

Palamuse lasteaed Nukitsamees

liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja, rühmaõpetajad

13.30

Infominutid personalile

saal

direktor

24.03

T

11.00

Kibuvitsamarjarühmas avastusretk

Põltsamaa Kultuurikeskus

rühmaõpetajad

 

Pohlamarjarühmas avastusretk: Otsime kevadet

Lillevere park

rühmaõpetajad

13.00

LELUNURK käsitöö- ja mänguvahendite müük

saal

õppealajuhataja

16.30

Pihlamarjarühmas digiõhtu vanematega

rühm

rühmaõpetajad

16.30- 17.30

Kirsimarjarühmas mänguõhtu vanematega

rühm

rühmaõpetaja Luule

 

Õppealajuhataja A. Kreitsman ja õpetaja E. Pung koolitamas eelkoolipedagoogika kursuse tudengeid “Õues rõõmuga!“

Tartu Ülikool

 

25.03

K

10.30

Vaarikmarjarühmas loodusliikumine

park

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

26.03

N

 

PILDISTAMISPÄEV LASTEAIAS

Saare Foto OÜ

saal

direktor

27.03

R

 

 

 

 

30.03

E

10.00

Pohlamarjarühmas loodusliikumine

park

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

13.00

LENDLIIS käsitöövahendite müük

saal

õppealajuhataja

13.20

 

Infominutid personalile

saal

direktor

13.30- 14.30

Pedagoogiline nõupidamine

saal

õppealajuhataja

31.03

T

 

Õpetaja E. Järviste koolitusel „Käelised tegevused eelkooliealistele lastele“

Tartu

 

Tartu Ülikool

 

Õpetaja A. Meri koolitusel „Pedagoogiline eestvedamine rühmas“

Direktor T. Kaeramaa ja H. Miller koolitusel „Juht kui meeskonna looja ja mentor“

Tallinna Ülikool

Õpetajad K. Kärt ja J. Pärnaste koolitusel „Arengukaart ja koolivalmiduskaart“

Palamuse lasteaed Nukitsamees