Õppekasvatustöö

  • Lasteaia 2020/2021 õppeaasta eesmärgid:
  1. Lapse loomupärast õpi- ja uudishimu on teadlikult toetatud, väärtustades lapse aktiivset osalemist õppe- ja kasvatustegevustes erinevate meelte kaudu.
  2. Lapse õppe- ja kasvatustegevust on kõikides rühmades mitmekesistatud eakohaste digiharidusvahendite kasutamise kaudu.
  • Laste kõnearendusega tegeleb logopeed Sirje Strandberg (logopeedi tase 7).
    Logopeed uurib kord aastas kõikide 3-7 aastaste laste kõne arengut.
    Septembrikuus toimub kõnediagnooside täpsustamine, kõneravi nimekirjade koostamine ja kõneravieesmärkide püstitamine.
    Logopeedi konsultatsioon toimub kokkuleppel, tel. 58049123

ÕPPEKAVA

PÄEVAKAVA

Vanemõp. Eve Järviste poolt läbiviidud projekti “Ühepajatoit” video