Teated

Vabariigi Valitsus ja Põltsamaa valla kriisikomisjon  soovitavad vanematel seoses koroonaviiruse väga ulatusliku levikuga lapsed lasteaiast koju jätta perioodil 12. märts – 11. aprill 2021. 

Neile lastele, kelle vanematel on vältimatu vajadus oma töö pärast last lasteaeda tuua, on oma rühm avatud. 

Vajadusest teatamiseks võtta otse ühendust direktoriga tel. 507 2396.

 

 

 

Koroonaviirus on ikka levimas…

Soovime hoida meie lasteaia rühmad ja lasteaia tervikuna (võimalikult kaua) laste ja vanemate jaoks lahti. Soovime, et meie lapsed oleksid terved, et töötajad oleksid terved ja vapralt tööpostil.

Tingituna koroonaviiruse suurest levikust ja toetudes vabariigi valitsuse ning Põltsamaa valla poolsetele juhistele on lasteaia kriisikomisjon teinud järgmised otsused:

  1. Laste üleandmine toimub lasteaia õuealal
  2. Lasteaia majja nö lasteaiaväliseid inimesi ei lubata (vajadusel helistada direktorile tel. 775 1420 või 507 2396)
  3. Lasteaia rühmad omavahel lasteaiamajas koos ei käi
  4. Lasteaia rühmad, väljudes lasteaia territooriumilt, käivad üksnes jalutuskäikudel/ matkadel värskes õhus, ega külasta teisi asutusi
  5. Kõikide huviringide töö (sh beebikool) peatatakse kuni 11.04.2021.
  6. Arenguvestluste läbiviimine otsekontaktis on peatatud.
  7. Töötajad kannavad lasteaia üldruumides maski (visiir ei ole lubatud)
  8. Liikumis- ja muusikategevused lühendatakse 10 minutit ja logopeedi tegevused 5 min, et järgmise tegevuse jaoks ruume õhutada. 

Väga ülevaatliku ja konkreetse info viiruse kohta leiate https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc  

Kasulik on laadida alla mobiilirakendus HOIA. 

 • Tavapärased lastevanematele suunatud teated leiavad vanemad ELIIS-keskkonnast või Facebooki Lasteaia MARI suletud grupist.
 • Lasteaiast saab omale soetada meie lasteaia poolt väljaantud Linnulaulude CD ja laulikut! Lauliku hind 8.- eurot, CD hind 10.- eurot. Tulla kohapeale või kirjutada soovist info@lasteaedmari.ee.
 • 01.09.2017 on jõustunud hariduskorralduslikud muudatused. Haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab maavalitsuste asemel  Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.