Tervise-edendus

Lasteaed MARI kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade liikumisse alates 2006 a.

Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, kuhu kuuluvad:

Merle Laanemäe – liikumisõpetaja, tervisemeeskonna juht
Tiia Kaeramaa – direktor
Inge Toode – vanemõpetaja
Kätlin Piirak – majandusjuhataja
Eve Järviste – vanemõpetaja
Hille Müür – õpetaja abi
Rita Mikk – õpetaja
Leili Sulg – tervishoiutöötaja
Annika Kreitsman – õppealajuhataja
Anneli Kaeramaa – pesumasinist
Annika Meri – lapsevanem

Õppeaasta algul koostatakse tervisemeeskonna poolt tervise-edenduslikud eesmärgid ning töökava, mis hõlmavad nii tööd lastega kui ka personaliga. Iga tervisemeeskonna liige saab vähemalt 1 tegevuse, mille eest vastutada. Läbiviidud tegevuste kohta koostatakse analüüsiv kokkuvõte. Õppeaasta lõppedes analüüsitakse kogu õppeaasta tegemisi ning kavandatakse uue õppeaasta suunad.

2010/2011 õppeaastal võitis lasteaed Tervise Arengu Instituudi konkursil Tervisesõbralik Töökoht 2010 eripreemia innovaatilise idee eest (Liikuv Tervisekast), millega kaasnes auhind 213.- eurot ning Jõgeva Maavalitsuse konkursil Jõgevamaa Tervist Edendav Asutus 2010 parima asutuse preemia 150.- eurot